ท้องถิ่นพะเยายังเข้มสกัดโควิด-19/ออกตรวจป้องกันการรวมกลุ่มระบาดซ้ำ

7

เจ้าหน้าฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพะเยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ฝ่ายปกครองตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ยังคงออกตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มของประชาชนที่อาจจะเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วย

นายนพดล สารเก่ง กำนันตำบลท่าจำปี เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของตำบลท่าจำปี ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองพะเยา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกตรวจตราและลาดตระเวนในพื้นที่ของตำบลท่าจำปีสัปดาห์ละ2-3ครั้ง ตามนโยบายของจังหวัดพะเยา เพื่อป้องกันการมั่วสุมที่อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่าการดำเนินงานไม่มีปัญหาแต่อย่างใด รวมทั้งชาวบ้านให้ความร่วมมือทำให้พื้นที่ตำบลยังไม่มีประชาชนติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งปัญหายาเสพติดที่สถิติการจับกุมผู้เสพในช่วงนี้ไม่มีแม้แต่รายเดียว

“ฝ่ายปกครองจำบลท่าจำปีได้ดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดพะเยาอย่างจริงจังรวมทั้งการสนับสนุนของอำเภอเมืองที่ร่วมกันออกตรวจทำให้สถิติยาเสพติดลดลงรวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ถึงแม้ว่าจะลดลงแต่ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย” นายนพดล กล่าว

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here