ท่าอากาศยานนราธิวาส เข้มไวรัสโคโรน่า ทำความสะอาด ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกจุด

1

ตามที่กรมท่าอากาศยานนราธิวาส เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  สั่งทุกสนามบินใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดทุกจุด เพิ่มจุดคัดกรองเที่ยวบินระหว่างประเทศ ด้านนางดวงพร สุวรรณมณี  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส กล่าวว่า ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด ในการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยมีการทำความสะอาดทั้ง ขาเข้า – ขาออก เพื่อดูแลมาตรฐานการรักษาสุขภาพ ตรวจเช็คเก้าอี้ กระจก ประตู  รวมถึงทำความสะอาดห้องน้ำผู้โดยสาร โดยการเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคไวรัสโคโรนาทำความสะอาดทุกอย่างในบริเวณอาคารสนามบินและที่สำคัญ ตะกร้าสำหรับวางสัมภารสัมภาระจะทำความสะอาดทุกครั้ง สำหรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการสนามบิน  ทุกครั้ง   นอกจากนี้ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและทำความสะอาดพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดทุกจุด และเพิ่มความถี่ในการตรวจเช็คบริเวณที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ห้องน้ำ เก้าอี้ผู้โดยสาร ราวบันได รถเข็นสัมภาระ ตะกร้าสำหรับวางสัมภาระในจุดตรวจค้น และมีจุดคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ โดยใช้เครื่องแฮนด์เทล วัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผากและหู และให้ผู้โดยสารใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนะนำวิธีการป้องกันตนเอง                                    

ภาพ-ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here