ท่องเที่ยวและกีฬา​จังหวัดอุตรดิตถ์​จัดอบรมโครงการอาสาสมัครความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว

10

ที่​โรงแรมฟรายเดย์​ ต.ท่าอิฐ​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​ นายพยงค์​ ยาเภา​ รองผู้ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว  โดยมีนางศิริวรรณ วงค์หนัก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้เข้ารับ การอบรมจำนวน​ 60​ คนเข้าร่วมโครงการสำหรับกิจกรรมอบรมอาสาสมัครความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ในวันนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิต ได้จัดทำ”กิจกรรมอบรมอาสาสมัครความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว” โดยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวพร้อมสำหรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่ออบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิธีการในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ทางบก ภัยธรรมชาติ​ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้แก่บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โครงการอบรมอาสาสมัครความปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 พิษณุโลก

ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ จ.​อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here