ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลาเนื้อแห้ง กรอบนอกนุ่มใน หอม หวาน อร่อย สร้างรายได้อย่างไม่อายใคร

26

ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 3 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา นางผุสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา นายดือราเซะ ดือราเซ ประธานศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนจังหวัดยะลา และนางเพ็ณนุรัต โพธิ์โพ้น ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา ร่วมกันแถลงทิศทางและการพัฒนาทุเรียนของจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร

สำหรับจังหวัดยะลา มีสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกทุเรียนและมีปริมาณผลผลิตมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และเป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่มีคุณภาพ ปี 2563 มีเนื้อที่ปลูกทุเรียน จำนวน 73,890 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 53,621 ไร่ ครัวเรือนผู้ปลูก 25,326 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 53,031 ตัน สร้างรายได้รวม 2,000 ล้านบาท

 โดยเฉพาะทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา สร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนยะลา ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี โดยจังหวัดยะลา ได้กำหนด 1 ในยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา คือ ยะลาเมืองทุเรียน (Yala Durian City) กำหนดเป้าหมายให้จังหวัดยะลา เป็นเมืองทุเรียนแห่งภาคใต้ตอนล่าง โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนแบบครบวงจร เป็นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่าถ้าพูดถึงคุณภาพของทุเรียนของจังหวัดยะลา ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ยอมรับของประเทศเพื่อนบ้าน นั่นก็คือ ประเทศมาเลเซียไปจนถึงประเทศจีนมาโดยตลอด ปัจจุบันทุเรียนแม้ว่าอาจจะด้อยคุณภาพจะเป็นทุเรียนดิบ ทุเรียนที่ถูกเจาะรูและต่างๆสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลผลิตได้ตั้งแต่ #ทุเรียนกวน #ทุเรียนทอด แม้แต่นำไปทำกับข้าวปรุงอาหารแกงส้ม จุดเด่นของ ทุเรียนสะเด็ดน้ำ ถ้าให้สรุปกันง่ายๆก็คือทุเรียนจะมีเปลือกบาง สีเหลืองทองอาราม ลักษณะของทุเรียน จะมีเนื้อแห้ง กรอบนอกนุ่มใน เนื้อจะล่อนมีรสชาติหอม หวาน มัน อร่อย ไม่น้อยหน้าใครแน่นอน

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here