ที่ปรึกษา รมต.กระทรวง แรงงาน ลงพื้นที่ปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมสร้างการรับรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน โควิด-19

17

นายอาธิศักดิ์ กังสวร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายรณรงค์ นครจินดา พร้อมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และประกาศจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 แห่ง คือ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด และ   บริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติตามมาตราการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ระลอกใหม่  เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ 9 ราย  สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวัง ประกอบกับกระทรวงแรงงานโดยการนำของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(นายสุชาติ ชมกลิ่น) และจังหวัดปราจีนบุรีโดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ปราจีนบุรี (นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์)  มีคำสั่งให้ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด

จึงสั่งการให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานออกตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการในจังหวัดปราจีนทั้ง 7 อำเภอ เพื่อจัดระบบแรงงานทุกประเภทให้เรียบร้อย พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการไม่ให้เกิดความตระหนก จนเป็นเหตุให้แรงงานต่างด้าวออกจากงาน และเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานและหลบหนี จนทำให้ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้ยาก

ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตราการตามคำสั่งของกระทรวงแรงงาน และจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนมาตราการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอความร่วมมือสถานประกอบการให้ยังคงปฏิบัติตามมาตราการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อให้จังหวัดปราจีนบุรี ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเร็ว

ภาพ-ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ จ.ปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here