ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ ขี้แจงกรณีบริษัท Turtle Farm ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เคยแวะชมกิจการเพียงครั้งเดียว

23

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ชี้แจงว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทนี้ นอกจากเคยแวะไปชมกิจการของบริษัทดังกล่าวเพียงครั้งเดียวระหว่างเดินทางไปสนามบินเพื่อกลับกรุงเทพ หลังจากเสร็จภารกิจที่จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนมิถุนายน เนื่องจากมีผู้แนะนำว่าเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านเห็ดแบบครบวงจร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here