ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ อบต.คลองนา มอบนโยบายพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

2

นายศรพงศ์ศักดิ์  สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC และนายสายัณห์ สมบูรณ์ นายสุรัช สุวรรณศรี ผู้ช่วยที่ปรึกษาลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา มอบนโยบายพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE  อย่างดี หน้ากากเฟสชิว หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก n95 แอลกอฮอล์แบบฉีดพ่นและเจลแอลกอฮอล์

ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองนา ใช้เพื่อป้องกันโรคระบาด covid-19  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกพร้อมคณะได้เดินตรวจเยี่ยมภายใน อบต.คลองนาและสถานที่เพื่อเตรียมเป็นหน่วยเลือกตั้งและยังได้ร่วมพูดคุยกับนายอุดมศักดิ์ ทองใบ ปลัดอบต.คลองนา ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.คลองนา นายเดชา แพลูกอินท์ รองปลัดอบต.นายจรูญรัตน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองคลังและเจ้าหน้าที่ของอบต.ร่วมให้การต้อนรับ ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา   จ.ฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here