ทีมต้านโควิด-19 บุกตลาดสดกาฬสินธุ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน

3

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อลงพื้นที่ตลาดสดทุ่งนาทองในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ และทำความสะอาดพื้นที่ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019หรือ โควิด -19 ซึ่งการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเป็นกิจกรรมที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทีมโควิดในพื้นที่ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกไปเคาะประตูบ้านให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดและการป้องกันตนเอง โดยย้ำแนวทางและมาตรการสำคัญของจังหวัด ที่ต้องให้ปิดการให้บริการในหลายพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว สิ่งสำคัญในเวลานี้คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ความรักความสามัคคี เพื่อให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

ภาพ-ข่าว ยุทธนา จ.กาฬสินธุ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here