ทิ้งใบปริญญากลับบ้านช่วยพ่อแม่ทำสวนเกษตรสร้างรายได้สร้างความสุข(พัทลุง)

30

การทำเกษตรถือเป็นการสร้างรายได้ที่ยังยืน หลายคนมีโอกาสแห่งความสำเร็จ ในการทำเกษตรแบผสมผสานจนยั่งยืน ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ จนสามารถสร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับรอบครัว แบบยั่งยืน อย่างที่สวนเกษตรทองคำ เลขที่ 167 หมู่ที่ 13 ถนน ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สวนเกษตรอินทรีย์ที่เพาะปลูกด้วยความรัก จนทำให้ที่เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด

โดย นายสุชาติ  นางเกษร ทองคำ  สองสามีภรรยา ใช้พื้นที่ 8ไร่ในการทำสวนเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทร์จากเดิมที่ใช้สารเคมีทำให้ดินเสื่อมสภาพเลยปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผลิตขึ้นเองจากมูลสัตว์ จนทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปลูกพืชปลูกผักงอกงามสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ส่งลูกเรียนหนังสือจนจบปริญญา

แล้วกลับบ้านมาทำการเกษตรกับพ่อแม่ ผสมผสานการทำเกษตรยุคเก่ากับคนรุ่นใหม่ ได้อย่างดี

ต่อยอดการทำเกษตรปลูกพืช ปลูกผัก ปลอดสารพิษ  เลี้ยงสัตว์ ส่งขายออนไลน์ จนเป็นที่ต้องการของลูกค้าพร้อมต่อยอดเพาะเลี้ยงเม่นแคระขายจนเป็นที่ต้องการของลูกค้า

โดยภักตร์จิรา ทองคำ น้องไข่มุกอายุ 24 ปี ลูกสาวคนเล็กกล่าวว่า สวนเกษตรทองคำ เป็นฐานของการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ได้เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์ โดยมีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านพืช ด้านสัตว์ และการทำปุ๋ยอินทรีย์  เดิมพ่อแม่เป็นคนทำ แต่หลังจากที่ตนเอง พร้อมพี่สาวเรียนจบมา ก็กลับบ้านมาช่วยพ่อแม่ พร้อมทั้งเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ อย่างเม่นแคระตั้งแต่สมัยเรียน จนเกิดความผูกพันธุ์และชอบ จึงได้นำมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ขาย จนเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนที่รักสัตว์ และมีการสั่งชื้อเข้ามาทางออนไลน์  ตัวละ 600-800 บาท

ซึ่งการเพาะเลี้ยงเม่นแคระ ไม่ได้ยุ่งยาก แต่การผลิตเพื่อให้ได้สีที่ต้องการของลูกค้าค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำ และมันจะมีความสุขกับการที่ได้ลงมือทำ ได้อยู่กับครอบครัว

ทิ้งใบปริญญากลับบ้านช่วยพ่อแม่ทำสวนเกษตรสร้างรายได้สร้างความสุข(พัทลุง) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ภักตร์จิรา  น้องไข่มุก ยังกล่าวอีกว่าตั้งแต่สมัยเรียนคิดอยู่ตลอดเวลาว่า เมื่อจบ ป.ตรี.จะกลับมาช่วยพ่อแม่ทำการเกษตรและก็ได้กลับบ้านมาสร้างฝันที่คิดไว้ จนถึงทุกวันนี้พร้อมกับพี่สาว

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here