ทำไข่เค็มขาย ปลูกข้าวพันธุ์ จนลือชื่อ บ้านหนองหัววัว อบต.โคกสี อ.เมือง ขอนแก่น นะจะบอกให้

18

ทำไข่เค็มขาย จนเป็นเอกลักษณ์ของขอนแก่น ปลูกข้าวพันธุ์ส่งกรมการข้าว จนลือชื่อ บ้านหนองหัววัว อบต.โคกสี อ.เมือง ขอนแก่น นะจะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here