ทำอย่างไรไม่ให้ขาดสิทธิ ม.39

4

วันนี้เราจะเน้นสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา 39 นะครับ รวมถึงการถูกตัดสิทธิความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สาเหตุหลัก ๆ ก็มาจากการขาดส่งเงินสมทบ ลืมนำส่งเงินสมทบติดต่อกัน 3 เดือนเป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here