ทหาร – หมอ จิตอาสา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7เดินเท้าดูแลประชาชน ในพื้นที่บ้านจ่าโบ่ ต.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

3

พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำกำลังพลและทหารจิตอาสา ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น   มอบผ้าห่มกันหนาว, ถุงยังชีพ, น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ที่มีฐานะยากจน ผู้ยากไร้ ตามแนวชายแดน ซึ่งประสบภัยหนาว จำนวน 20 ครัวเรือน ตามโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน ฉก.ร.7”

โดยในการนี้ได้มอบหมายให้ ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ “ หมอเดินเท้า ฉก.ร.7” ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้น, มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) รวมถึงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ในการรักษาสุขภาพในห้วงฤดูหนาว ในพื้นที่บ้านจ่าโบ่ หมู่ 4 ตำบลปางมะผ้า และ บ้านแพมกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here