ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิลังปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้น ยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา

4

ที่เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา   พันเอกประคอง ปิ่นพาน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ท) พร้อมด้วย นางสาวสมสกุล แอลเฟรด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา สนธิกำลังร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  สำนักงานป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา  สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 150  คน 

เข้าร่วมปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา  ตรวจค้นเรือนนอน/สัมภาระของผู้ต้องขัง  ตลอดจนตัวผู้ต้องขังและตรวจปัสสาวะของผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง  เพื่อป้องกันปราบปรามและควบคุมการแพร่ระบาดของ    ยาเสพติดภายในเรือนจำฯ ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมราชทัณฑ์ ได้มีนโยบายให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน  กวาดล้างพื้นที่ในเรือนจำอย่างจริงจัง เพื่อขจัดปัญหายาเสพติด  เครื่องมือสื่อสาร  และสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำให้หมดไป  และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมีความโปร่งใส โดยให้มีการบูรณา-การร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมราชทัณฑ์ ดำเนินการจู่โจม     ตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อปราบปรามจับกุม หยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการติดต่อสั่งค้ายาเสพติดภายในเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา

  ภายหลังจากการตรวจค้นภายในเรือนจำฯ  นางสาวสมสกุล แอลเฟรด  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา กล่าวว่า  ผลการปฏิบัติการตรวจค้น ตรวจค้นผู้ต้องขังชาย 365 คน  และผู้ต้องขังหญิง 180 คน  ไม่พบพบอาวุธและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ นอกจากนี้ยังนำตัวผู้ต้องขังชาย 100 คน และ ผู้ต้องขังหญิง 20  คน มาสุ่มตรวจปัสสาวะ ซึ่งผลการตรวจไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here