ทหาร-ตำรวจ ตัดทำลายไร่ฝิ่น 3 แปลง ในพื้นที่ บ้านลีซอแม่ยะน้อย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

11

พันเอก สมนึก ธูปเทียน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 ผู้บังคับกองบังคับการควบคุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7  พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ,บังคับกองควบคุมที่ 1, ชุดปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ที่ 2 , กองร้อยทหารราบที่ 723, ฝ่ายปกครองอำเภอปาย, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปาย และเจ้าหน้าที่ป่าไม้

เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น จำนวน 3 แปลง ในพื้นที่ บ้านลีซอแม่ยะน้อย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ดังนี้แปลงที่หนึ่ง มีพื้นที่ : 0.97 ไร่ ความกว้าง : 50 เมตร ความยาว : 40 เมตร ความสูง : 120 เซนติเมตร หนาแน่น : 90 เปอร์เซ็นต์ ดอก : 20 เปอร์เซ็นต์     แปลงที่สอง มีพื้นที่ : 0.50 ไร่  ความกว้าง : 30 เมตร ความยาว : 40 เมตร ความสูง : 30 เซ็นติเมตรหนาแน่น : 90 เปอร์เซ็นต์ และแปลที่สาม มีพื้นที่ : 0.40 ไร่ ความกว้าง : 20 เมตร ความยาว : 30 เมตร ความสูง : 30 เว็นติเมตร หนาแน่น : 90 เปอร์เซ็นต์

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here