ทหารพราน 36 มอบจักรยานให้นักเรียน ตามโครงการ จักรยานสานฝัน ปันสุข กองทัพบก สานฝันการศึกษาเด็กๆ โรงเรียนบ้านโพซอ

6

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 มอบจักรยาน ให้กับ นักเรียน โรงเรียนบ้านโพซอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ตามโครงการ “จักรยานสานฝัน ปันสุข กองทัพบก” สร้างฝัน เติมร้อยยิ้ม เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความต้องการสำหรับนำไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน หรือใช้ในชีวิตประจำวัน

 ซึ่ง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการสนับสนุนมอบจักรยานให้กับลูกหลานเยาวชนที่ขาดแคลน เนื่องจากเด็กนักเรียนบางรายยังขาดแคลน ครอบครัวไม่มีกำลังซื้อ จึงได้คัดเลือกนักเรียนที่มีฐานะยากจนเรียนดีมารับมอบในโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะบางคนต้องเดินทางไกลระหว่างบ้านกับโรงเรียน มีความจำเป็นต้องใช้จักรยาน ถึงแม้รถจักรยานจะราคาไม่แพง แต่ถือเป็นความฝันของเด็กที่ขาดแคลน และเป็นการสานฝันให้ลูกหลานมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป…

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here