ทหารพราน 35 ลาดตระเวนสกัดแรงงานต่างด้าว ก่อนพบไม้ท่อนซุงใหญ่ ไม้แปรรูป ทิ้งหุบเขาลึกกลางป่าชายแดนตาก

8

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เปิดปฏิบัติการลาดตระเวนสกัดกั้นป้องปรามในเส้นทางแนวป่าตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา และพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านตามแนวชายแดนของจังหวัดตาก เพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และอาจนำพาเชื้อโรคติดต่อแพร่กระจายสู่ในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยได้  พร้อมทั้งสนับสนุนภารกิจในการปกป้องรักษาป่า  ทำลายกลุ่มบุคคลที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เพื่อมิให้พื้นที่ป่าไม้ของชาติที่เหลืออยู่ ไม่ให้ถูกทำลายเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และยับยั้งมิให้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มมากขึ้น

โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตามแนวชายแดนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจากการปฏิบัติการครั้งนี้ กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ลาดตระเวนด้วยการเดินเท้าเข้าพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนในตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และลัดเลาะตามแนวสันเขาชายแดนขึ้นเขา เดินเท้าต่อลงหุบเขาลึกกลางป่า ห่างจากถนนเส้นเล็กๆในหมู่บ้านกว่า 4 กิโลเมตร จนกระทั่งถึงบริเวณพื้นที่ป่า บ้านห้วยกระทิง ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ตรวจพบไม้หวงห้าม  มีการตัดเป็นท่อนกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ทำการขยายผลตรวจค้นพื้นที่ใกล้เคียงจนพบไม้ท่อนซุงขนาดใหญ่และไม้แปรรูปเพิ่มเติม  โดยกลุ่มมอดไม้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตัดแปรรูปไม้ในพื้นที่ป่าลึกก่อนจะทยอยขนขึ้นมาไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว ถือเป็นไม้เถื่อนไม้อนุรักษ์ส่วนใหญ่พบเป็นไม้กระยาเลยและไม้สัก ซึ่งไม้ท่อนมีลักษณะใหญ่สามารถวัดได้เป็นจำนวนคน 2 คนโอบ โดยฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพื้นที่ เพื่อตรวจนับไม้ของกลางที่ตรวจยึดได้ และขยายผลเพิ่มเติม

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here