ทหารพราน 35 รับมอบหนังสือดี จาก หมอยี่หวา จิตอาสาใต้ร่มบารมี ร่วมสร้างสังคมรักการอ่านเด็กนักเรียน รร.ตชด.จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3

3

“คุย เล่น อ่าน” กองร้อยทหารพรานที่ 3502 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้รับมอบหนังสือเพื่อการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการด้านการอ่านจากคณะคุณหมอ “มณิศรา โฮ่บรรเทา” หรือหมอยี่หวา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประจำอยู่โรงพยาบาลนครนายก โดยได้นำหนังสือที่รับการบริจาคจาก คณะจิตอาสาใต้ร่มบารมี ส่งมอบหนังสือให้กับ คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมี คณะครูและเด็กนักเรียน มารับมอบหนังสือ จำนวน 30 เล่ม และนำไปจัดเก็บไว้สำหรับให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ภายในห้องสมุดของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3  ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมความรู้นอกห้องเรียน โดยการอ่านให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนรู้ต่อไป

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งการรณรงค์ให้เด็กนักเรียน เห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และต่อยอดสู่ทักษะในด้านต่าง ๆ โดยเชื่อมั่นว่า “ เด็กทุกคนควรต้องได้อ่าน  ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสักเพียงใด ” ให้เด็กไทยมีโอกาสทางการศึกษาได้อ่านและเข้าถึงหนังสือที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็กอันเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงทางการศึกษาที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

“ พี่ๆทหารพราน 35 ได้ร่วมกันแนะนำและชวนน้องอ่านหนังสือ เพราะ การอ่านหนังสือเล่มแรก ๆ ที่มีเนื้อหาสนุกสนานและดึงดูดใจเด็ก ๆ  จะช่วยมีส่วนสำคัญให้พวกเขามีนิสัยรักการอ่านเมื่อเติบโตขึ้น และยิ่งพวกเขาได้อ่านหนังสือมากทักษะการอ่านจะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย เป็นสิ่งที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จะร่วมกับภาคประชาชนจิตอาสา  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งไม่มากก็น้อยในการส่งเสริมให้หนังสือที่เปรียบเสมือนโลกแห่งประสบการณ์ได้เข้าถึงเด็กและโรงเรียนในทุกพื้นที่ด้วยกิจกรรมการอ่าน”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here