ทหารพราน 32 จ.น่าน ปรับปรุงประปาภูเขา รับมือภัยแล้ง

1

กองร้อยทหารพรานที่ 32  จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน และราษฎรบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ร่วมกันดำเนินการสำรวจ/ปรับปรุงท่อน้ำประปาภูเขาของชุมชน เพื่อให้สามารถใช้การส่งต่อน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติบนภูเขาสู่ชุมชน บ้านเรือนให้ใช้อุปโภค – บริโภค ได้ต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพภาคที่3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here