ทหารพราน ที่ 35 อาสาปักต้นกล้า ลงแขกดำนา ที่บ้านแม่ตื่น จ.ตาก

10

ชุดปฎิบัติการโครงการหลวงเลอตอ   หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ส่วนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด ร่วมถอดรองเท้า ช่วยกันนำต้นกล้าปักดำนาปลูกข้าวบนพื้นที่แปลงนา จำนวน 2 ไร่   เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบา และลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้กับ นางสาว วาดี  วินิจหัตถกุล ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาแต่กำเนิด ราษฎรบ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 ซึ่งการลงแขกดำนาปักต้นกล้าครั้งนี้ทำให้เหล่าพี่น้องทหารพราน สัมผัสได้ถึงความร่วมมือ ความสามัคคีของชาวบ้าน ชุมชนและทหาร ถือเป็นการสร้างความสุขให้กับประชาชน เริ่มตั้งแต่เตรียมดิน ตกกล้า ถอนกล้า และปักดำกล้า ใครผ่านทุ่งนาก็มักจะเห็นชาวนาทำนากันเป็นประจำ ถ้าเป็นในยุคก่อนทั้งการดำนาและเก็บเกี่ยวชาวบ้านในชุมชนก็จะมาช่วยกันลงแขกทำนา ซึ่งในยุคนี้คงจะหาดูได้ยาก  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีให้ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นเกิดความรัก สามัคคี ดูแลช่วยเหลือกันในยามวิกฤต สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก ทั้งยังเสริมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีคือ การลงแขกดำนาปักต้นกล้า พลิกฟื้นวิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิม นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ เป็นกำลังใจบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้  ชุดปฎิบัติการโครงการหลวงเลอตอ  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ไปเยี่ยมและให้กำลังใจกับที่บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่ง นางสาว วาดี  วินิจหัตถกุล  ได้กล่าวขอบคุณณเป็นภาษาปกากะญอ ว่า รู้สึกดีใจประทับใจเป็นอย่างมาก และขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อนบ้าน ผู้นำชุมชน ที่ได้มาช่วยกันปักต้นกล้าข้าวดำนาจนเสร็จสำเร็จไปได้ด้วยดี

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here