ทหารปราจีนบุรี นำรถครัวสนาม มทบ.12 พร้อมช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19

1

กอ.รมน.จังหวัด ปจ.บูรณาการร่วม  มทบ.12,วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี และรพ.ค่ายจักรพงษ์ จัดรถครัวสนาม เพื่อประกอบอาหารปรุงสำเร็จ และน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด และชุดแทนใจจาก กอ.รมน.จว.ปจ.จำนวน 50 ชิ้น ได้รับการสนับสนุนอาหารว่าง ,Face Shield จำนวน 200 ชิ้น จากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งร่วมส่งกำลังใจ “หนึ่งคำพูด ล้านกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 ” ขอบคุณบุคคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เสียสละเพื่อประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี และมอบเงินสนับสนุน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ รพ.ค่ายจักรพงษ์ อ.เมือง จว.ป.จ.

 ในการนี้ได้นำอาหารปรุงสำเร็จแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารับบริการที่รพ.ค่ายฯ และประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ (Army Delivery) เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามโครงการ “มีแล้ว…แบ่งปัน” โดยมี พล.ต.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีฯ

ภาพ-ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ จ.ปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here