ทหารจิตอาสา ร.15 พัน.1 จัดชุดช่างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ “ซ่อมบ้านทั่วไทย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส”

5

พ.อ.ธนพล นุ้ยสุข ผบ.ร.15 พัน.1 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย ร่วมกับ กอ.รมน.จว.กระบี่,สำนักงานสัสดีจังหวัดกระบี่ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับนายโสม ชูกุล อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 150 ม.6 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ตามโครงการ “ซ่อมบ้านทั่วไทย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้ความสำคัญของผู้ยากไร้และด้อยโอกาส และเป็นการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเหล่านี้ในเรื่องที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นต่อไป

ข้อมูลข่าว / ภาพ มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here