ทหารจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วม ประชาชนจิตอาสาลำปางร่วมใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบพื้นที่หน้าวัดช้างเผือก

6

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ศาสนสถาน พระอาราม และบริเวณพุทธสถาน โดยจัดกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่ 32 , อาสาสมัครกิจการพลเรือนตำบลต้นธงชัย ร่วมกับประชาชนจิตอาสาบ้านทุ่งฝาย

ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมตลิ่งด้านหน้าวัดช้างเผือก เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี ระหว่างหน่วยทหาร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง บริเวณริมตลิ่งหน้าวัดช้างเผือก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here