ทหารจิตอาสากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 นำชุดช่างตัดผม ชุดประชาสัมพันธ์ รณรงค์มาตรการป้องกันการแพร่ โควิด – 19 โรคไข้เลือดออก – ชิคุนกุนยา

20

ทหารจิตอาสาพระราชทาน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ขุนอาสา 334 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ  ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,  การป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ ชิคุนกุนยา ในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยยการนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่, เดินเท้า และจัดรายการเสียงตามสายภายในชุมชนหมู่บ้าน

ทหารจิตอาสากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 นำชุดช่างตัดผม ชุดประชาสัมพันธ์ รณรงค์มาตรการป้องกันการแพร่ โควิด - 19 โรคไข้เลือดออก - ชิคุนกุนยา อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 ทั้งนี้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ได้จัดกิจกรรม Army delivery แจกจ่ายข้าวสาร, อาหารแห้ง และไข่ไก่ ถึงหน้าบ้านประชาชนในพื้นที่จำนวน 10 ครัวเรือน และนำชุดช่างตัดผม บริการตัดผมให้กับประชาชนในกิจกรรม Army  Barber Delivery ด้วย

ภาพ/ข่าว กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here