ทม.เขาสามยอด จ.ลพบุรี นำคณะครู นักเรียน กว่า 400 คน พร้อมใจ “สวมเสื้อสีขาว” ร่วมเดินรณรงค์แบบเคาะประตูบ้าน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

3

 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี โดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด นำคณะครูนักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด จำนวนกว่า 400 คน พร้อมใจกัน สวมใส่เสื้อสีขาว พร้อมด้วยขบวนกลองยาว และป้ายข้อความต่างๆ เกี่ยวกับพิษภัย และอันตรายต่างๆ ของยาเสพติด ออกเดินรณรงค์  แบบเคาะประตูบ้าน ไปตามหมู่บ้านชุมชน นอบสถานศึกษา ระยะทางกว่า 2.5 กิโลเมตร

โดยมีบรรดาน้อง ๆ หนู ๆ กลุ่มเยาวชนไวใส เดินแจกแผ่นพับ ใบปลิว รณรงค์ต้านยาเสพติด ให้กับประชาชน ตามร้านค้า บ้านเรือนประชาชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด  และร่วมกันหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข ตลอดจนเพื่อให้ ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565

 พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกิจกรรม ประกวด คัดลายมือ วาดภาพ ระบายสี เกี่ยวกับ โทษและพิษร้ายของยาเสพติด ที่เป็นอันตรายต่อตนเอง ครอบครับ สังคม และ ประเทศชาติ พร้อมทั้งยังได้ร่วมกัน… ประกาศเจตนารมณ์ และปฏิญาณตน ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด เพื่อให้เป็นโรงเรียนสีขาวปราศจากยาเสพติดทุกชนิด และรวมกันออกกำลังกายด้วยการ เต้นแอโรบิค ประกอบจังหวะดนตรี เพื่อให้เยาวชนนักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห้างไกลจากสารเสพติดทุกชนิด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี พ.ศ.2565 อย่างพร้อมเพรียงกันด้วย

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here