ทพ.ที่ 36 เสริมความรู้ ให้กับผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบแม่สุริน อบรมการปฐมพยาบาล และแผนอัคคีภัย

2

 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลจากชุดปฏิบัติการ พื้นที่พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบแม่สุริน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย และ ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลขุนยวม นำโดย นายทรงพล วนาศิริ หัวหน้าคณะ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การซักซ้อมแผนอัคคีภัย ให้กับผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ พื้นที่พักพิงฯแม่สุริน ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ประชากรกลุ่มดังกล่าว มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่กำลังเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ โดยบริบาลให้เพื่อรักษาชีวิต ป้องกันมิให้สภาวะนั้นเลวร้ายลง ก่อนมีการช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทย์ และให้มีแนวทางปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่พักพิงฯ

 ในห้วงที่ผ่านมามักปรากฏข่าวสารเกี่ยวกับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่พักพิงฯ เนื่องจากสภาพเรือนที่พักอาศัยที่ทำจากวัสดุธรรมชาติไวต่อการลุกไหม้  ประกอบกับอากาศในห้วงฤดูแล้ง ทำให้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นได้ง่าย เจ้าหน้าที่จึงร่วมส่งเสริมให้ความรู้ในการดูแลรักษาพยาบาลตนเอง และการรับมือเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ภาพ-ข่าว ปชส.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here