ทบทวนข้อมูลและการจัดทำแผนที่ ร.ร.คุณภาพของชุมชน จ.ศรีสะเกษ

25

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทบทวนข้อมูลและการจัดทำแผนที่  ร.ร.คุณภาพของชุมชน  จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งเตรียมการต้อนรับ  ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ  รองเลขาธิการ  กพฐ. และคณะกรรมการติดตาม  ลงพื้นที่  ร.ร.คุณภาพของชุมชน ในระหว่างวันที่  27 – 29  ม.ค. 2564 

ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  กล่าวว่า  กระทรวงศึกษาธิการ และ  สพฐ.ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการ  ร.ร.คุณภาพของชุมชน และ  ร.ร.มัธยมสี่มุมเมือง โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่ กำหนดเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนพร้อม  ร.ร.เครือข่าย ที่พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม  โดยมี  ร.ร.เครือข่ายโดยรอบ  สามารถนำนักเรียนมารวม  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชน และผู้ปกครอง  ร.ร.มัธยมสี่มุมเมือง พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายโดยรอบนำนักเรียนมารวม  กระจายนักเรียนจาก  ร.ร.แข่งขันสูง เพื่อความเสมอภาค ความเท่าเทียม และรองรับการลดค่าใช้จ่าย เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองและชุมน และ  ร.ร.ที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง บนเกาะ หรือการคมนาคมไม่สะดวก ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนใน  ร.ร.อื่นได้  โดยมี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1 -4  ผอ.สพม.เขต  28  นายคำโพธิ์  บุญสิงห์  นายชาณุวัติ  ศรเพชร  รอง  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ศึกษานิเทศก์  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  และเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ทั้ง  4  เขตพื้นที่การศึกษา  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าว  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here