ททท. จันทบุรี ร่วมกับ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดอบรมเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ความปลอดภัย และมาตรฐานค่าโดยสาร (มีคลิป)

1

นางปราณี จั่นนพรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยว อาทิ ผู้ประกอบการรถรับจ้าง มาสด้าจำนวน 40 คน ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบรถรับจ้าง ของจังหวัดจันทบุรี ให้พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการรอต้อนรับนักท่องเที่ยว ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว เมืองรอง ที่มีตัวเลขนักท่องเที่ยว สูงเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดราชบุรี อีกทั้งเตรียมความพร้อม ในการต้อนรับ คลื่นมหาชน จากกิจกรรม สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 โดยคาดตัวเลขผู้สมัครสอบ และผู้ติดตาม ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มากกว่า 1 หมื่น 4 พันคน และเพื่อให้การบริการด้านการขนส่งสาธารณะ ในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งด้าน การบริการ ความปลอดภัย และมาตรฐานด้านราคาค่าโดยสาร ซึ่งควบคุมด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมดูแลซึ่งคาดว่าจะยังไม่เพียงพอ ต่อความต้องการในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งกระจายไปในหลาย อำเภอ ตำบล ของจังหวัดจันทบุรี จึงเปิดให้มีการรับสมัคร มอเตอร์ไซด์อาสา และจิตอาสารถมอเตอร์ไซด์ ช่วยรับ – ส่ง ผู้เข้าสอบ เพิ่มเติมจากรถรับจ้างสาธารณะอีกด้วย ซึ่งเล็งให้เห็นว่า ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อเรื่องภาพลักษณ์ ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งผู้ประกอบการรถรับจ้าง มาสด้า ซึ่งถือเป็นประตูด่านแรก ของบ้าน ที่ผู้มาเยือนจันทบุรีจะได้พบเห็น และใช้บริการ

ภาพ-ข่าว สุปราณี  แก้วหุง  ผู้สื่อข่าว จันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here