ทต.พลับพลานารายณ์ จ.จันทบุรี ทำความสะอาดชุมชน ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019

6

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค รถยนต์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ของชมรมแอร์บัท และจิตอาสาชาวสวนผลไม้จันทบุรี รถดับเพลิงเติมน้ำจากท้องถิ่นต่าง ๆ  ทำการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั่วพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ทั้ง 10 ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปคัดกรองประชาชนในพื้นที่  และแนะนำการปฏิบัติตัวของประชาชนที่ต้องให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนต้องช่วยกัน ให้ความร่วมมือ ในการที่จะนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤติ การให้ความรู้ถึงข้อห้าม ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับนี้ อาทิ ข้อควรทำ คือ แนะนำให้คนอยู่กับบ้าน งดหรือชะลอการเดินทางไปต่างจังหวัด  ห้ามเปิด หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง / ห้ามเดินทางเข้ามาในประเทศทุกช่องทาง / ห้ามกักตุนสินค้า / ห้ามชุมชน และ ห้ามเสนอข่าวลวง  ทั้งนี้ เขตเทศบาลพลับพลานารายณ์มีพื้นที่ชุมชนหนาแน่นเป็นที่ตั้งของร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ตลาดสด แหล่งธุรกิจ ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงชุมชนหนาแน่น อย่างไรก็ตามประชาชนในชุมชนต่างให้ความร่วมมืออย่างดีกับทางราชการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019  เป็นอย่างดี โดยเฉพาะมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ

ภาพ-ข่าว ไตรรงค์ จ.จันทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here