ทต.กะลุวอเหนือ Big cleaning Day ชุมชนปลอดยุงลาย (นราธิวาส)

0

ที่บ้านพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ  เป็นประธานในกิจกรรม Big cleaning Day ชุมชนปลอดยุงลาย ทำได้ด้วยสองมือเรา รวมพลัง พิฆาตยุงลาย  เราป้องกันได้ โดยมี ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อสม. ผู้ใหญ่บ้านและทีมงาน ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย  โดยทางเจ้าหน้าที่ชุดกำจัดยุงลายนี้จะลงพื้นที่ฉีดพ่น  ฉีดไล่ไปแต่ละบ้าน   โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบก่อน  เพื่อเตรียมตัว  โดยทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นสารเคมี 

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้ ขอความร่วมมือประชาชน ดำเนินการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ การเก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่มีมีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ เพื่อเป็นการป้องกัน 3 โรคได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ภาพ-ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here