ถ้าผู้ประกันตนติดโควิด จะได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้หรือไม่ ?

7

ถ้าผู้ประกันตนติดโควิด จะได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้หรือไม่ ? ประเด็นคำถามสุดฮิตที่เราได้รวบรวมมาไขคำตอบ จากการที่สำนักงานประกันสังคมได้เปิดคู่สาย ณ ศูนย์ประสานรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 ให้กับผู้ประกันตน ผ่านสายด่วน 1506 กด 7 นะครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here