ถึงวัดพระธาตุดอยกองมูเท่ากับถึงเมืองแม่ฮ่องสอนนะจะบอกให้

3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here