ติวเตอร์สถาบันกวดวิชาชั้นนำตบเท้าร่วม “ผ่าทางตันการศึกษาไทย Unlock TCAS65” “สหพัฒน์” ลุยจัดติวฟรีออนไลน์ ในโครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 24

10

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นอีกก้าวสำคัญของจุดเริ่มต้นในการเลือกเส้นทางอาชีพของตนเอง และจากกระแสข่าวการเปลี่ยนแปลงระบบ TCAS65 เป็นอีกความท้าทายของ Dek65 ในการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมเป็นอย่างมาก

ในงานเสวนา “ผ่าทางตันการศึกษาไทย Unlock TCAS65” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 24 เป็นการเปิดเวทีให้เหล่าบรรดาติวเตอร์สถาบันกวดวิชาชั้นนำได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นพร้อมกับช่วยปลดล็อกให้น้อง ๆ Dek65 ได้รู้ทันว่า TCAS65  มีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหน มีแนวข้อสอบอย่างไร เพื่อช่วยให้น้อง ๆ ได้เตรียมรับมือได้อย่างถูกทาง   

ติวเตอร์สถาบันกวดวิชาชั้นนำตบเท้าร่วม “ผ่าทางตันการศึกษาไทย Unlock TCAS65” “สหพัฒน์” ลุยจัดติวฟรีออนไลน์ ในโครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 24 อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

“อ.นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร” หรือ “ครูพี่วิเวียน” จาก OnDemand กล่าวว่า “ข้อจำกัดของหลักสูตรคณะแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช มีความชัดเจนว่า หากน้อง ๆ ยืนยันสิทธิ์คณะแพทย์ในรอบ1 และ2 ไปแล้ว จะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในรอบ3 ของมหาวิทยาลัยรัฐ แต่สามารถข้ามหลักสูตรไปเลือกคณะเภสัชหรือทันตแพทย์ได้ ซึ่งเป็นระบบที่ไม่เอื้อกับการเผื่อเลือกมหาวิทยาลัย และต้องการเอื้อให้กับคนที่ตั้งใจเข้าเรียนจริง ๆ และเลือกเป้าหมายชัดเจนเท่านั้น  การเรียนการสอนในทุกมหาวิทยาลัยแพทย์เรียนหลักสูตรเดียวกัน อยากให้น้อง ๆ ไม่ยึดติดกับสถาบัน โดยในส่วนข้อสอบความถนัดแพทย์มีการบีบเวลาให้กระชับ โครงสร้างแนวข้อสอบไม่เคยเปลี่ยนแต่จะมีการเติมไม้ตายใหม่ ๆ เข้าไปทุกปี หากน้อง ๆ แก้จุดไม้ตายได้ก็จะรอด ตัวข้อสอบจะเล่นกับเหตุการณ์ปัจจุบันและประเด็นสังคมค่อนข้างเยอะและสอดแทรกความเป็นแพทย์ในเนื้อความของข้อสอบ โดยข้อสอบจริยธรรมจะมีความยากที่สุดเพราะอิงกับวุฒิภาวะและทัศนคติของมนุษย์ สำคัญคือ มุมมองของผู้ใหญ่กับมุมมองของเด็กไม่เหมือนกัน ดังนั้นขอให้เรียนรู้และทำความเข้าใจให้ดี

ติวเตอร์สถาบันกวดวิชาชั้นนำตบเท้าร่วม “ผ่าทางตันการศึกษาไทย Unlock TCAS65” “สหพัฒน์” ลุยจัดติวฟรีออนไลน์ ในโครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 24 อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

“อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า” หรือ “ครูพี่ยู” จาก We by The Brain กล่าวว่า “มี 3 ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ  ได้แก่ ประเด็นการเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยแทนการใช้เกณฑ์กลาง ทุกคนต้องรอติดตามข่าวและเตรียมพร้อมอย่างหนักที่สุด เนื่องจากคะแนนสอบจะมีความสำคัญมากขึ้น หากมีการประกาศว่า G-PAT ไม่ได้ใช้เลย ส่วนประเด็นการไม่ใช้คะแนน O-NET มีทั้งข้อดีทำให้น้อง ๆ ลดความกังวลในการเตรียมบททบทวนไป1สนาม จะสอบหรือไม่นั้นอยู่ที่วิจารณญาณของน้อง ๆ แต่มีข้อที่น่าเสียดายในมุมDek65และเด็กซิ่ว จะไม่สามารถพึ่งพาคะแนน O-NET ได้เลย ต้องไปทุ่มเทให้สนามอื่นที่เหลือ นอกจากนี้ในประเด็นการจัดการสิทธิ์เป็นเรื่องใหม่ที่ทุกคนต้องเพิ่มสติในการตัดสินใจ เน้นทำให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน เพียงเท่านี้น้อง ๆ ก็จะทรงพลังแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อสอบ GAT เชื่อมโยงของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หากอนุมานว่ายังคงออกเนื้อหารูปแบบเดิม การปรับแนวคำถามในบางวิชา เน้นที่การคิดและนำไปใช้  ซึ่งข้อสอบ GAT เชื่อมโยงของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ก็เน้นการคิดวิเคราะห์เช่นกัน นับว่าตรงตามแนวทางเดียวกัน การเอาข้อสอบเก่ามาทำยังคงมีประโยชน์ เพียงแต่เราต้องไปดูการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ซึ่งต้องอ่านคำชี้แจงในวันสอบให้ดี  ส่วนภาษาไทยแนวคำถามจะเน้นที่การคิดวิเคราะห์และนำไปใช้ แนวคำถามการวัดความรู้ความจำอาจจะปรับตัดออก ดังนั้นอยากให้น้อง ๆ มีความรอบคอบให้มากที่สุด และคอยติดตามข่าวที่จะออกมาในช่วงต้นเดือนธันวาคมปีนี้”

ติวเตอร์สถาบันกวดวิชาชั้นนำตบเท้าร่วม “ผ่าทางตันการศึกษาไทย Unlock TCAS65” “สหพัฒน์” ลุยจัดติวฟรีออนไลน์ ในโครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 24 อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

“อ.กรกฤช ศรีวิชัย” หรือ “ครูติ่ง” จาก KRU CLUB กล่าวว่า “ระบบการสอบมีการเปลี่ยนแปลงมาทุกยุคทุกสมัย ถ้าคนที่เตรียมความพร้อมให้กับตนเองตลอดเวลา ไม่ว่าระบบการสอบจะเป็นอย่างไร เชื่อว่าน้อง ๆ จะมีการปรับตัวและสามารถผ่านไปได้ สำหรับวิชาวิทยาศาตร์ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยน O-NET มาเป็นวิชาสามัญเท่ากับไม่เปลี่ยน เพราะจุดแข็งของวิชาวิทยาศาสตร์คือ เรามีแบบเรียนของ สสวท.ที่ตายตัวและใช้เหมือนกันทั้งประเทศ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้ ความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ องค์ความรู้ของวิชาวิทยาศาสตร์คือข้อเท็จจริง ดังนั้น คนที่จำได้ เข้าใจได้ วิเคราะห์ได้ ทำได้ ซึ่งข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในหลักสูตร  สิ่งที่นักเรียนมักจะหลงกลตั้งแต่เริ่มแรกคือ จำไม่ได้ตั้งแต่กระบวนการแรก และตามมาด้วยความไม่เข้าใจ ทำให้ประยุกต์ใช้ไม่เป็น”

“อ.สุวคนธ์ อินป้อง” หรือ “ครูเลดี้เก๋เก๋” กล่าวว่า “การปรับยกเลิกเกณฑ์แอดมิชชั่น2 น้อง ๆ อาจจะเตรียมตัวลำบากขึ้นเนื่องจากในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์เฉพาะ แต่ระบบใหม่นี้จะดีสำหรับน้อง ๆ ที่มีคณะหรือมหาวิทยาลัยในใจอยู่แล้วทำให้เราได้รู้เกณฑ์อย่างชัดเจน ในส่วนของภาษาอังกฤษอัตราการออกสอบวิชาสามัญจำนวนข้อสอบจะเยอะมากในเวลาที่เท่ากัน วิชาสามัญจะยากกว่าในเรื่องของ Reading ที่มีจำนวนมากกว่า ไม่ว่าจะเป็น GAT หรือ วิชาสามัญ มีหลักการง่าย ๆ หัดทำข้อสอบเยอะ ๆ จะช่วยได้  ดังนั้นอยากให้กำลังใจกับน้อง ๆ ถึงเกณฑ์จะเปลี่ยนแต่ถ้าน้อง ๆ เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ต้องปัง ๆ ฟาดคะแนนได้แน่นอนค่ะ”

นับเป็นมุมมองและคำแนะนำดี ๆ ในการช่วยปลดล็อกให้กับน้อง ๆ ได้เตรียมพร้อมและรับมือกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยนอกจากการเสวนาดังกล่าวแล้ว ยังมีการเปิดตัว โครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น ครั้งที่ 24 อีกด้วย

ติวเตอร์สถาบันกวดวิชาชั้นนำตบเท้าร่วม “ผ่าทางตันการศึกษาไทย Unlock TCAS65” “สหพัฒน์” ลุยจัดติวฟรีออนไลน์ ในโครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 24 อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

“ชัยลดา ตันติเวชกุล” รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการจัดโครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น ครั้งที่ 24 ว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะคลี่คลายเมื่อใด แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร สหพัฒน์ โดยผลิตภัณฑ์ มาม่า บิสชิน มองต์เฟลอ และริชเชส ยังคงให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชนไทย โดยในปีนี้เราได้จัดโครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่น ครั้งที่ 24 เป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เข้าถึงการเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้เข้าสู่มหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  นับเป็นครั้งที่ 2 ที่เราจัดให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเป็นการติวสดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Sahapat Admission มีการติวสดทั้งหมด 6 วันเต็ม โดยติวเตอร์ชั้นนำของประเทศ ครอบคลุม 11 วิชา มีการจำลองบรรยากาศห้องเรียนให้เหมือนจริง น้อง ๆ สามารถโต้ตอบกับติวเตอร์ได้ทาง Live Chat นอกจากนี้ยังมีการแนะแนวเพิ่มความเข้าใจระบบสอบ TCAS65 และเพิ่มเติมให้เข้มข้นขึ้นปีนี้จะมีการจำลองทดสอบออนไลน์ฟรีและรู้คะแนนทันทีหลังการสอบ พร้อมดูคลิปเฉลยจากติวเตอร์ จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ เข้ามาสมัครติวสดออนไลน์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้ทบทวนและทดสอบความรู้หลังจากที่ได้เรียนไปแล้ว”

          โครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 24  ติวสดออนไลน์จัดเต็ม 6 วัน ในรูปแบบ “Live Streaming Class” บนเว็บไซต์ Sahapat Admission  ด้วยระบบทันสมัยเหมือนติวอยู่ในห้องเรียนจริง มีติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศมาถ่ายทอดความรู้ วิชาสามัญ GAT และ PAT พร้อมแนะแนวระบบสอบ TCAS65 รูปแบบใหม่ เพิ่มเติมด้วยการจำลองทดสอบออนไลน์ฟรีและรู้คะแนนทันทีหลังการสอบ พร้อมใบรายงานผลการสอบ โดยน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจสมัครได้ที่ www.sahapatadmission.com และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง FB : Sahapat Admission https://www.facebook.com/SahapatAdmission หรือ โทร. 061-163-3449, 061-851-8646

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here