ตำรวจเมืองนครปฐม ทำ MOU เทศบาลนครนครปฐม จัดโครงการ Smart Safety Zone 4.0

10

ที่ห้องประชุมเทศบาลนครนครปฐม พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานันท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยมี พ.ต.อ.ไพบูลย์ แพรศรีนวล ผกก.สภ.เมืองนครปฐม เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสภ.เมืองนครปฐม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ร่วมในพิธีการลงนามความร่วมมือ MOU ในการยกระดับคุณภาพชีวิตในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน

  พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานันท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เผยว่า การดำเนินการในโครงการ Smart Safety Zone 4.0 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม ในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วนโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดเรื่อง เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ซึ่งจะนำไปสู่ความปลอดภัยที่ยังยืน  

บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ได้จัดให้ สถานีตำรวจภูรเมืองนครปฐม ได้จัดทำโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ขึ้นโดยมีการสำรวจ กำหนดพื้นที่ ทดลองโครงการเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรม ในโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันเหตุอย่างเข้มข้น เช่นแอพพลิเคชั่น Police 4.0 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม (ศูนย์ CCOC ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการป้องกันเหตุ คุมพื้นที่เสี่ยงและแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นเป็นต้น

 “การที่หน่วยงานได้มีการร่วมมือกันโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จะต้องมีการได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและนำทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกมาปรับใช้ ซึ่งต้องมีการนำการบูรณาการที่เรียกว่า Big 6 ได้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้อาศัยในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรอื่น ๆ และสื่อมวลชน ซึ่งหวังว่าการดำเนินการในโครงการนี้จะทำให้ประชาชนจะอาศัยได้อย่างอุ่นใจปลอดปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม กล่าวปิดท้าน

 นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม กล่าวว่า ในพื้นที่เทศบาลนครนครปฐม มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่สำคัญ และพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เทศบาลนครนครปฐม ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจะมีดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ฉีดสี ตีเส้น เครื่องหมายจราจร ติดตั้งไฟส่องสว่าง ที่สำคัญเทศบาลนครนครปฐม มีโครงการที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด ในกระจายในพื้นที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ซึ่งจะมีการขยายการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมจากโครงการนี้โดยจะขยายกำลังความสามารถในการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด เพื่อเข้าสู่นิยามของ Smart City และพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดอีกด้วย

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here