ตำรวจเมืองนครปฐม ทำ MOU เทศบาลนครนครปฐม จัดโครงการ Smart Safety Zone 4.0

6

ที่ห้องประชุมเทศบาลนครนครปฐม พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานันท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยมี พ.ต.อ.ไพบูลย์ แพรศรีนวล ผกก.สภ.เมืองนครปฐม เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสภ.เมืองนครปฐม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ร่วมในพิธีการลงนามความร่วมมือ MOU ในการยกระดับคุณภาพชีวิตในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน

  พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานันท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เผยว่า การดำเนินการในโครงการ Smart Safety Zone 4.0 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม ในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วนโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดเรื่อง เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ซึ่งจะนำไปสู่ความปลอดภัยที่ยังยืน  

บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ได้จัดให้ สถานีตำรวจภูรเมืองนครปฐม ได้จัดทำโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ขึ้นโดยมีการสำรวจ กำหนดพื้นที่ ทดลองโครงการเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรม ในโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันเหตุอย่างเข้มข้น เช่นแอพพลิเคชั่น Police 4.0 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม (ศูนย์ CCOC ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการป้องกันเหตุ คุมพื้นที่เสี่ยงและแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นเป็นต้น

 “การที่หน่วยงานได้มีการร่วมมือกันโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง จะต้องมีการได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและนำทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกมาปรับใช้ ซึ่งต้องมีการนำการบูรณาการที่เรียกว่า Big 6 ได้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้อาศัยในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรอื่น ๆ และสื่อมวลชน ซึ่งหวังว่าการดำเนินการในโครงการนี้จะทำให้ประชาชนจะอาศัยได้อย่างอุ่นใจปลอดปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม กล่าวปิดท้าน

 นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม กล่าวว่า ในพื้นที่เทศบาลนครนครปฐม มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่สำคัญ และพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เทศบาลนครนครปฐม ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจะมีดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ฉีดสี ตีเส้น เครื่องหมายจราจร ติดตั้งไฟส่องสว่าง ที่สำคัญเทศบาลนครนครปฐม มีโครงการที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด ในกระจายในพื้นที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ซึ่งจะมีการขยายการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมจากโครงการนี้โดยจะขยายกำลังความสามารถในการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด เพื่อเข้าสู่นิยามของ Smart City และพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดอีกด้วย

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here