ตำรวจหนองปรือ ทำ MOU ชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

8

 ที่ วัดสว่างอารมณ์ ต.โป่ง อ.บางละมุง นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง ผกก.สภ.หนองปรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำชุมชน เข้าร่วมในพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ

พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง ผกก.สภ.หนองปรือ กล่าวว่า สำหรับการทำ MOU โครงการชุมชนยังยืนด้วยปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนแบบยั่งยืน แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เข้าไปสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจหาผู้เสพในชุมชน เข้าเอกซเรย์พื้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์

   โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTX และค้นหาปัญหา การแก้ปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการดำเนินการส่งมอบพื้นที่แล้ว ประกาศเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความภาคภูมิใจของสังคม ชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในหมู่บ้านชุมชนของตนเองให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

     ซึ่งในพื้นที่สภ.หนองปรือ อ.บางละมุง นั้นได้นำร่องที่หมู่บ้าน หนองน้ำเต้าลอย เป็นหมู่บ้านแรก ที่มีประชาชนมากกว่า 700 หลังคาเรือน โดยทางเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ ติดตามผลระยะเวลา 3 เดือน เพื่อนำกลุ่มผู้ที่ติดสารเสพติดมาเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูต่อไป

ภาพ/ข่าว อนันต์ / เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here