ตำรวจยะลา เปิดปฏิบัติการ “พิทักษ์นิบง 1/65 จับกุมเครือข่ายยาเสพติด

0

ที่ ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติส่วนหน้าถ.สุขยางค์ เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ได้ร่วมกัน นำแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้บูรณาการการทางาน จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ชุดสืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติดของ ภ.จว.ยะลา, กก.สส.ภ.จว.ยะลา , ฉก.ยะลา ,กอ.รมน.จว.ยะลา , ฝ่ายปกครอง , ปปส.ภาค 9 , ปปง. , D.S.I. , บก.ปส.4 บช.ปส.,สรรพากรพื้นที่ จ.ยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติการโดย ครั้งนี้เป็นการจับกุมเครือข่ายที่ร่วมกันฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด ของเครือข่ายขบวน การค้ายาเสพติดรายสาคัญในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย และใกล้เคียง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 15 ก.ค.64 ชปส.ภ.จว.ยะลา ได้ร่วมกันทาการจับกุม ผู้ต้องหา รวม 3 คน พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จานวน 30,000 เม็ด ที่ได้จากการล่อซื้อของ เจ้าหน้าที่อาพราง โดยกล่าวหาว่า “ ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( ยาบ้า ) ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย ” เหตุเกิด ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สะบ้าย้อย ซึ่งในคดีตั้งต้นนี้ ศาลจังหวัดนาทวี ได้พิพากษาลงโทษจาเลยทั้ง 3 ตามข้อหาข้างต้น “จำคุกตลอด ชีวิต ”ต่อมา ภ.จว.ยะลา ได้ร่วมกับหน่วยร่วมทั้งหมด ทำการสืบสวนขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นฝ่ายเจ้าของยาเสพติด และที่ได้ร่วมกันสมคบสนับสนุน ในขบวนการเครือข่ายยาเสพติด กลุ่มนี้ จนสามารถเสนอศาลออกหมายจับ ตาม พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด และ พรบ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินได้ รวม 6 คน และได้เปิดแผน ปิดล้อมตรวจค้นยึดทรัพย์ภายใต้ยุทธการพิทักษ์นิบง 1/64 ปิดล้อมตรวจค้นไปทั้งสิ้น 24 เป้าหมายในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย , อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , อ.เมืองยะลา จ.ยะลา และ สามารถยึดทรัพย์ได้ รวมมูลค่า ประมาณ 40 ล้านบาทเศษ

หลังจากได้ดาเนินการมาแล้วสองห้วง ภ.จว.ยะลา ได้ร่วมกับหน่วยร่วมขยายผล เพื่อ ดาเนินคดีและติดตามยึดทรัพย์ เครือข่ายนี้เพิ่มเติมอีก ในกลุ่มที่ทาหน้าที่ฟอกเงินที่นาทรัพย์สินที่ ได้จากการค้าขายยาเสพติดของ “ เครือข่ายแบมะ สะบ้าย้อย ” โดยสามารถเสนอศาลออก หมายจับผู้ต้องหาได้ รวม 5 คน ในข้อหา “ ร่วมกันฟอกเงิน สมคบฯฟอกเงิน ” และได้เปิด แผนปิดล้อมตรวจค้นยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ภายใต้ยุทธการ พิทักษ์นิบง 1/65 จับกุมตัว ผู้ต้องหาได้ และ ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว รวม 5 คน ตรวจค้นไปทั้งสิ้น 5 เป้าหมาย ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาสามารถยึดทรัพย์ได้ 80 รายการ

ตำวจภูธรภาค 9 ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน เพื่อช่วยกันเป็นหู เป็นตา สอดส่อง กลุ่มบุคคล หรือ ยานพาหนะ ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน หรือ หมู่บ้านตัวเอง หรือ บุคคลที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเปิดบัญชีรับโอน – โอนเงิน ให้กับกลุ่มเครือข่ายผู้ค้า ยาเสพติด หรือ กลุ่มที่ร่ารวยผิดปกติ โดยไม่ทราบที่มาที่ไปของเงินหรือทรัพย์สินโดยสามารถแจ้งข้อมูล ผ่านสายด่วนยาเสพติด 1599 สายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here