ตำรวจภูธรจ.น่านร่วมกับจิตอาสา 904 จัดบรรยายเผยแพร่โครงการจิตอาสาพระราชทาน

7

พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน นำคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 3/62  , หลักสูตรพื้นฐานภาค 3  รุ่นที่ 2/65  และ 3/66 บรรยายจิตอาสาโครงการเผยแพร่ ขยายผล การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง , โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา  อำเภอเชียงกลาง  และโรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ซึ่งมี  ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน รวม ๓ โรงเรียน จำนวน 300  คน ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย , การสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อนตนเอง และสังคม รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตอาสา ด้วยความตั้งใจ  หลังจากจบการบรรยายได้สอดแทรกเรื่องวินัยจราจร รวมถึงการเตือนภัยป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here