ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยม ที่ปรึกษาพิเศษตร ตร./ผอ.ศปลป.ตร. พร้อมคณะ

9

ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมคณะของพล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศปลป.ตร. พร้อมคณะเดินทางมายังห้องประชุมภจว.ปราจีนบุรีและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พล.ต.ต นันทวุฒิ สุวรรณละออ ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ

หลังจากนั้น พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เป็นที่พึ่งของประชาชนห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและและอบายมุข อย่างเด็ดขาดรวมทั้งให้ยึดถือนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้การทำงานของตำรวจมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดตรงกับวิสัยทัศน์ที่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา

พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ได้มอบอุปกรณ์ของใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิค 19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

ภาพ-ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ จ.ปราจีนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here