ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก จัดทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร

11

ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก พ.ต.อ.ตระกูล เกียวประเสร็จ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก พ.ต.ท.มาโนช สิทธิพล สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ร.ต.ต.สมพร ประดับเพ็ชร์ ร.ต.ต.หญิง บุษกร อินคง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก และคุณวกุล เข็มนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.จังหวัดนครนายก

เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร ตำแหน่งรองผู้กำกับ, ผบ.หมู่ทุกนาย ทางระบบออนไลน์ ตรวจสอบความพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้าสอบในลิ้งค์ เวลา 10 30 น.-12.30 น.และรอบที่ 2 ที่ห้องประชุมชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการสอบในครั้งนี้สอบพร้อมกันทั่วประเทศ

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้ตำรวจภูธรทุกจังหวัดทำการทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานจราจรทางระบบออนไลน์ ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก จึงได้ดำเนินการทดสอบข้าราชการตำรวจจราจร ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here