ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง

4

ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร พลตำรวจตรี ภาณุเดช ณ พัลุง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธารพิธี ปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลล่อยกระทง ของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ร่วมกับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41  นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดชุมพร   ผู้กำกับการ สถานีตำรวจ ข้าราชการตำรวจ  อาสาสมัครตำรวจชุมชนประจำตำบล และ สื่อมวลชนทุกท่าน

พันตำรวจโท สมภพ เชื้อทอง รองผู้กำกับการ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร กล่าว่า ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 โดยกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสำคัญดังนั้น เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตำรวจภูธรภาค 8จึงได้สั่งการให้ตำรวจภูธรในสังกัด ดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2566 นี้

โดยมีเป้าหมายการดำเนินการ คือ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจค้นรถยนต์ รถจักรยานยนต์และบุคคลต้องสงสัย  เน้นการป้องกันปราบปรามคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย เพศ เน้นการระวังป้องกันคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เน้นการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ  คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย การพนัน อาวุธปีน และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ เน้นการเปิดสถานบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต เปิดสถานบริการนอกเวลาหรือเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและสถานบริการที่ปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเพื่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดการระดมกวาดล้างอาชญากรรมครั้งนี้

ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ได้บูรณาการกำลังของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชุมพร/ประกอบด้วยกำลังพลสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร  ท่าแซะ   ปะทิว  ปากน้ำชุมพร   บ้านวิสัยเหนือ  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชุมพร  ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชุมพร  สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง/สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจสันติบาลชุมพร กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการสืบสวน หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครตำรวจชุมชนประจำตำบล รวมทั้งสิ้น 120 นาย นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนในพื้นที่มาร่วมเป็นสักขีพยานนายในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ในครั้งนี้ด้วย

พลตำรวจตรี ภาณุเดช ณ พัลุง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่าการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมครั้งนี้/ เป็นการปฏิบัติตามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม/รักษาความสงบเรียบร้อยแก่สังคม/ และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งมีการจัดงานประเพณี ในพื้นที่ และมีประชาชนออกมาร่วมกิจกรรมในพื้นที่การจัดงาน และสังสรรค์กันเป็นจำนวนมาก อาจเป็นช่องทางกลุ่มผู้ไม่หวังดี หรือคนร้ายอออกมาก่อเหตุต่างๆได้ผมขอกำชับการปฏิบัติของทุกหน่วย   ให้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันอุบัติภัยอันเกิดจาก  การจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง การปล่อยโคมลอย   และสถานประกอบการที่ลักลอบจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/ตามข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับสถานบริการที่เปิดบริการนอกเวลา/ หรือเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและสถานบริการที่ปล่อยปละละเลย ให้มีการมั่วสุมเพื่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ผมขอขอบคุณกำลังพลทุกหน่วย/ที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถตัดโอกาส/ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่มุ่งจะก่อเหตุร้าย/รวมถึงสามารถบุกค้นแหล่งมั่วสุมต่างๆให้หมดไปจากพื้นที่ได้ และสามารถลดจำนวนการเกิดอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรผมขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เป็นกลางไม่ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางปกป้องผู้กระทำความผิด หรือละเว้นผู้กระทำความผิด ทั้งนี้  เพื่อให้องค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม  ได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชนอย่างแท้จริง //

@chaijexu

ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง

♬ เสียงต้นฉบับ – Chaij Exu – Chaij Exu

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร ผู้สื่อข่าว จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here