ตำรวจชุมพรปลื้มโครงการ Smart safety zone 4.0 ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสบความสำเร็จ

14

พันตำรวจเอก เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผู้กำกับและ พ.ต.ท.สมภพ เมืองชุมพร 2 รอง ผกก.สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร ได้จัดหารือภาคีเครือข่ายโครงการ Smart safety zone 4.0 ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ที่ได้มอบหมายให้ สถานีตำรวจชุมพร เป็นโรงพักนำร่อง เป็นแบบอย่างสถานีตำรวจทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ 1.63 ตร.กม.ซึ่งจากการปฎิบัติ ดำเนินโครงการมาแล้ว 5 เดือนนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ,ผู้อาศัยอยู่ในชุมชน,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,ภาคธุรกิจ,หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาชุมชนและสื่อมวลชน ได้ร่วมดำเนินงานร่วมกันเป็นอย่างดี ทำให้โครงการ Smart safety zone 4.0 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถดำเนินงานได้จริง

จากผลการสำรวจความพึงพอใจและความหวาดกลัวภัยของประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินงาน Smart safety zone ประจำเดือน เมษายน มีผู้ประเมินทั้งหมด 437 คน ความหวาดกลัวภัยของประชาชน 19.40 % ความเชื่อมั่นของ ประชาชน 92.74 %  ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 มีผู้ประเมิน 306 คน ความหวาดกลัวภัย 12.72 % ความเชื่อมั่น 97.99 % จากการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโครงการ Smart safety zone 4.0 อุบัติเหตุและคดีที่เกิดในพื้นที่ เรื่องร้องเรียนในระบบ police 4.0 ไม่มี ซึ่งถือว่าการปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีผลปฏิบัตการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดเสี่ยงจุดล่อแหลม เพื่อป้องกันปัญหาแบบครบวงจร อีกทั้งร่วมกับสื่อมวลชน ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ Smart safety Zone 4.0 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอีกด้วย//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร /ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here