ตาคลี คุณครูยุ้ย ไอเดียเจ๋งทำขิมจำลองเปเปอร์มาเช่ ตามศาสตร์พระราชา สอนให้กับเด็กนักเรียน

9

ขิมจำลอง เปเปอร์มาเช่ ตามศาสตร์พระราชา __นวัตกรรมขิมจำลองเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเครื่องดนตรีไม่เพียงพอต่อผู้เรียน ของคุณครูยุ้ย ปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืน ครูผู้สอนดนตรีไทย โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ที่สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาในข้อการพึ่งพาตนเอง และการทำงานอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้เด็กๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และภูมิใจกับผลงานตนเองที่สามารถนำมาใช้ต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

โดยได้บูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสาระวิชาทัศนศิลป์ ครูจุ๋ม (จิรปรียา ชูยอด) เพื่อพัฒนาสื่อขิมจำลองเปเปอร์มาเช่ให้สวยงาม เเละมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น จึงเกิดเป็นนวัตกรรมขิมจำลองเปเปอร์มาเช่ตามศาสตร์พระราชา  วิธีการของครูยุ้ยจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มในการสร้างงานของตัวเอง จะได้เกิดความภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองและได้นำงานของตัวเองมาใช้ในการเรียนรู้ ด้านดนตรีไทย กระทรวงศึกษาธิการกำหนดชี้วัด แล้วว่าเด็กๆสามารถปฏิบัติได้จริง ในตัวขิมจำลองก็จะมีแถบโน๊ตไปวางบนตัวขิมจำลองเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และคุ้นเคยกับตำแหน่งขิมจริง เด็กก็จะสามารถเรียนรู้วิธีการจับไม้ได้ถูกต้องได้ด้วย 

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here