ตาก โครงการทหารพันธุ์ดี สร้างแหล่งอาหารที่ดีเพื่อลดรายจ่ายภายในโรงเรียน…

1

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 กองกำลังนเรศวร ดำเนินการ และร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ” ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนบ้านสามหมื่น (ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน) ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด, โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง, โรงเรียนบ้านแม่จวาง ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง, โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง และโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

โดยร่วมกับนักเรียน รดน้ำ, ปลูกต้นกล้าผักลงแปลงเกษตร,กำจัดวัชพืช, ให้อาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บพืชผลทางการเกษตรที่ได้จากโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ” ตามพระราชดำริ ฯ นำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนเพื่อลดรายจ่ายภายในโรงเรียน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here