ตาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดโครงการแจกจ่ายจักรยานให้กับ รร.ในโครงการ ทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบานจักรยานเพื่อน้อง

7

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้ทำการแจกจ่ายรถจักรยานให้กับโรงเรียนและนักเรียน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ กองร้อยทหารพรานที่ 3506 ของหน่วย ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา จำนวน 6 คัน และ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงจำนวน 6 คัน ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยทั้ง 2 โรงเรียนเป็นโรงเรียนนำร่อง และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลน หรือ ช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน และบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้สะดวกขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด  ‘ นักรบดำ ทหารพราน 35 ตอบแทนสังคม สานพลังความดี เพื่อความสุขที่ยั่งยืน’ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่สำคัญนั่นคือ กิจกรรม ‘ โครงการ ทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน  ’

โดยเป็นกิจกรรมที่เราได้ทำร่วมกับชุมชน หน่วยงานการศึกษา และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้จัดกิจกรรมมอบจักรยาน ให้แก่น้องๆ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา และ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง เพื่อให้น้องๆ ใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน เสมือนเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้น้องๆ ได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้น้องๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่เดินทางมาศึกษา พร้อมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางมาในวันหยุด ในการเดินทางมาดูแปลงเกษตร เลี้ยงสัตว์ รดน้ำต้นไม้ อีกด้วย ซึ่งทางคณะครู พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้กล่าวขอบคุณกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่ ที่จัดกิจกรรมนำจักรยานมาแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here