ตาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ชวนหมอ จิตอาสา เดินเท้ารักษาผู้ป่วยตรวจสุขภาพราษฎรบนดอย

9

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาภายใต้ชื่อ “จิตอาสาใต้ร่มพระปารมี” เครือข่ายพัฒนาชนบท โครงการของขวัญจากก้อนดิน กลุ่มพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลนครนายก ออกมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่ห่างไกล ในพื้นที่ บ้านบลาเด หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทย แม้จะอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารขนาดไหนก็ตาม

จังหวัดตากเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน หลายพื้นที่ยังทุรกันดาร การเดินทางยังไม่สะดวก เพราะฉะนั้นชาวบ้านเหล่านี้ยังคงขาดแคลนในเรื่องของการดูแลรักษาตนเองในยามเจ็บป่วย แต่ในวันนี้พวกเขามีความสบายใจมากขึ้นที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ส่งนายสิบพยาบาลของหน่วยพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ให้การบริการด้านสาธารณสุขพื้นฐาน พร้อมมอบหน้ากากอนามัย สำหรับใช้ป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแจกขนมให้เด็กๆ ในหมู่บ้านด้วยรอยยิ้มอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่ถึงยอดดอย 

สำหรับการเดินทางไปดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยภูเขาครั้งนี้   โดยถนนหนทางที่ต้องใช้สัญจรไม่ง่ายแบบที่คิด เพราะสภาพเหมือนเป็นทะเลโคลน หนาเกือบ 30 เซนติเมตร เนื่องจากฝนที่ตกสะสมมา แม้จะใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ก็ผ่านไปลำบาก ใช้เวลานานหลายชั่วโมงกว่าจะถึงจุดหมาย

ภาพที่ชาวบ้าน เห็นจนชินตา คือ ภาพทหารพราน พร้อมด้วย พยาบาลวิชาชีพ ที่ขับรถ หรือเดินเท้า  ข้ามแม่น้ำ ขึ้นเขา ลงห้วย หรือส่งคนไข้จากยอดดอยสูงลงมารักษา เป็นภาพจริง ที่ไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทน เป็นชีวิตจริงที่ไม่ค่อยได้ผ่านจอทีวี มากนัก ยิ่งหน้าฝน ช่วงอุทกภัยต้องใช้โซ่พันล้อรถ  รองเท้าเก่าๆ  ลุยโคลนออกพื้นที่ แม้อาจจะมีความเสี่ยงในด้าน สภาพภูมิประเทศ โคลนตม หุบเหวแม่น้ำ หรือโรคระบาดต่างๆที่ต้องเผชิญ แต่เพื่อสุขภาพเเละความสุขของชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  และ ความลำบาก เสี่ยงอันตรายเหล่านี้จึงไม่ใช่ปัญหาของเหล่านักรบดำ

เพราะกำลังพลทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ทุกนาย และพยาบาล ทุกคน ต่าง “ยึดถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นกิจที่หนึ่ง…” ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ข้าราชการทุกคนต้องดูแลช่วยเหลือประชาชนคนไทยบนผืนแผ่นดินนี้ อย่างดีที่สุด

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูงหรือชายแดนห่างไกลในพื้นที่จังหวัดตาก นั้น กำลังเจ้าหน้าที่ทหารพราน อาสาสมัครทหารพราน ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย ยากลำบาก ตรากตรำ ไม่น่าพิสมัย บ้างในพื้นที่ยังเป็น ป่า เขา ดง ดอย  แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปกปักรักษาอธิปไตยของชาติซึ่งเป็นภารกิจหลักของทหาร รวมถึงการให้การดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามมีภัยพิบัติ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกด้านในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here