ตาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 นำทหารจิตอาสา ชวน เด็กนักเรียน ประชาชน ขนเศษไม้ กำจัดวัชพืช เก็บขยะ ลำห้วยแม่ออกฮู

5

 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3508 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าดำเนินการกำจัดเศษซากไม้ที่ติดขวางทางน้ำไหลในลำห้วยแม่ออกฮู รวมถึงขยะมูลฝอยที่ไหลอุดตันขวางทางระบายน้ำ บริเวณลำห้วยแม่ออกฮู หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมา ได้มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน จึงทำให้เกิดกระแสน้ำไหลเชี่ยวและล้นเอ่อขึ้นมาบริเวณถนน จนทำให้นักเรียนที่ต้องใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าวอาจเกิดอันตรายได้

นอกจากนี้ พี่ๆ ทหารพราน ชวน เด็กนักเรียน และ ประชาชน ได้ช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะและวัชพืช ภายในและบริเวณโดยรอบลำห้วยแม่ออกฮู เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน

 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับภาคส่วนประชาชนใน พื้นที่

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here