ตาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 สนธิกำลัง ลาดตระเวนตั้งจุดตรวจสกัดกั้นจับกุมแรงงานต่างด้าว เดินเท้าเตรียมข้ามจังหวัด

10

ชุดปฏิบัติการฐานปฏิบัติการบ้านเลอตอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้รับแจ้งจากราษฎรบ้านเลอตอว่า ได้พบเห็นกลุ่มชาย จำนวน 3 คน ลักษณะไม่ใช่คนในพื้นที่ ท่าทางมีพิรุธคล้ายบุคคลแรงงานต่างด้าว เดินเท้าในพื้นที่รับผิดชอบ  หน่วยจึงได้จัดชุดปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด, ชุดสกัดกั้นที่ 6 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ออกลาดตระเวนป้องปราม/ป้องกัน สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก ในเส้นทางภูมิประเทศ  บริเวณตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ตามที่ได้รับแจ้งไว้ จนกระทั่งตรวจพบบุคคลเป็นชาย จำนวน 3 คน จากการตรวจสอบ ไม่มีเอกสารแสดงตน ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ตรวจคัดกรองขั้นต้นไม่พบว่าบุคคลทั้ง 3 ไม่มีไข้หรืออุณหภูมิผิดปกติ จึงได้ควบคุมตัวบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง ส่งให้สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

พร้อมกันนี้  ชุดปฏิบัติการฐานปฏิบัติการบ้านเลอตอ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35  ได้สนธิกำลังร่วมระหว่างฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด, ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/ลาดตระเวณเพื่อป้องกันและปราบปราบอาชญากรรม,ยาเสพติดและตรวจตราผู้หลบหนีเข้าประเทศที่ลักลอบเดินทางเพื่อข้ามจังหวัด ณ จุดตรวจ/จุดสกัดพื้นที่โครงการหลวง บ้านเลอตอ หมู่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก อย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here