ตาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 หารือ รับทราบข้อมูลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การรับสมัครทหารกองประจำการ

1

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าพบสัสดีอำเภอแม่สอด และพบผู้ใหญ่บ้าน ขอทราบข้อมูลทหารกองเกินในพื้นที่ พร้อมหารือหาแนวทางในการรณรงค์

 เพื่อประชาสัมพันธ์ ชักชวนให้สมัครเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพระธาตุผาแดง และ สำนักงานสัสดีอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here