ตาก.ลอยกระทงสายไหลประทีป1000ดวงแบบNew Normal คึกคัก

6

สำหรับงาน “ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง  (อ่านว่า พันดวง)   ประจำปี 2564   ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณริมแม่น้ำปิงลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  เขตเทศบาลเมืองตาก จ.ตาก โดย จะมีพิธีเปิด งาน และ ลอยกระทงสาย ตามประเพณี ของชาวเมืองตาก ในช่วง ค่ำคืนนี้   

โดยมี  นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วย  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก   นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก  พร้อมพลตรีเทอดศักดิ์ งามสนอง ผบ.มทบ.310นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำต้องที่ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิด อย่างอบอุ่นในเสน่ห์ของประเพณีไทยที่สืลสงทอดกันมา แต่บรรพบุรุษ

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง (อ่านว่า พันดวง) โดยความร่วมมือ  จากหลายภาคส่วน อาทิ จังหวัดตาก  เทศบาลเมืองตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตากให้คงอยู่สืบไป ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ในรูปแบบ “New Normal วิถีชีวิตใหม่” เน้นการแสดงแสง สี เสียง แบบสื่อผสมด้วยมัลติมีเดีย และในปีนี้จะไม่มีการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง  แต่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ ด้วยการสืบสานประเพณีการทอดผ้าป่าน้ำ การขอขมาพระแม่คงคา และเอกลักษณ์ของการลอยกระทงสาย คือ การลอยกระทงนำกระทงกะลา จำนวน 1000 ใบ ไหลต่อกัน จำนวน 1 สายต่อวัน  วันนี้ 19 พ.ย. 2564 อีก 1 สาย  พร้อมการแสดงแสง สี เสียง แบบสื่อผสมด้วยมัลติมีเดีย อลังการ ตระการตา นอกจากนี้ ทางด้านมาตรการป้องกันโควิด-19 ภายในงานจะมีจุดคัดกรอง จำนวน 6 จุด ครอบคลุมทุกจุดเข้า-ออก และมีการติดสติกเกอร์ก่อนเข้างานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่าผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว โดยผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งเว้นระยะห่างตลอดเวลาที่อยู่ในงาน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรม และผู้จำหน่ายกระทงภายในงาน จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง หรือเอกสารยืนยันจากสถานพยาบาลด้วย

นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตากกล่าวว่า  ที่จังหวัดตากมีงานประเพณีลอยกระทงสาย 1,000ดวง ปีนี้จัดแบบพิเศษเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตากให้คงอยู่สืบไป ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ในรูปแบบ “New Normal วิถีชีวิตใหม่” เน้นการแสดงแสง สี เสียง แบบสื่อผสมด้วยมัลติมีเดีย

จังหวัดตาก ที่มีกะทงเป็นสายธรรมชาติ สายของแม่น้ำปิงที่มีความงดงามจังหวัดตาก เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย เป็นหนึ่งเดียวในโลก โดยงานลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงยังมีในวันพรุ่งนี้อีก 1 วันคือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 4 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 นเป็นต้นไป ณ บริเวณริมแม่น้ำปิงลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  เขตเทศบาลเมืองตาก จ.ตาก ทุกท่านที่มาในงานที่ฉีดวัคซีน2เข็มแล้วจะได้สติ๊กเกอร์สีเขียว แผนที่พกบัตรประชาชนแต่ยังไม่ได้รับวัคซีน จะได้สติ๊กเกอร์สีส้ม  ผอ.ททท.สำนักงานตาก กล่าว

“ประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีป 1,000 ดวง” ของชาวจังหวัดตาก มีมาช้านานหลายชั่วอายุคนแล้ว เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า และขอขมาพระแม่คงคา ซึ่งในสมัยก่อนชาวบ้านจะใช้ใบพลับพลึงมาเย็บเป็นกระทง แล้วตักขี้ไต้ใส่เชื้อเพลิงคือน้ำมันมะพร้าว ปล่อยลงสู่ลำน้ำปิง ซึ่งเมื่อมองดูใบพลับพลึงจะให้สีขาวนวล ส่วนขี้ไต้จะสว่างไสว ดูสวยงามคล้ายไข่แดงในไข่ขาว ลอยระยิบระยับเป็นสายในท้องน้ำ แต่เมื่อใบพลับพลึงหายากขึ้น ชาวบ้านจึงเปลี่ยนมาใช้กะลามะพร้าวตาเดียว (กะลาที่ไม่มีรู) แทน

ประเพณีลอยกระทงไหลประทีป1,000ดวง ปีนี้จัดแบบพิเศษเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตากให้คงอยู่สืบไป ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ในรูปแบบ “New Normal วิถีชีวิตใหม่” เน้นการแสดงแสง สี เสียง แบบสื่อผสมด้วยมัลติมีเดีย ปีนี้ ไม่มีขบวนแห่  ไม่การออกร้าน  จะมีแต่ร้านอาหารบริเวณรอบหอกิติคุณที่มีขายอยู่แล้วทุกวัน เน้นการจัดงานแบบเรียบง่าย  คงไว้ซึ่งประเพณีการลอยกระสายของจังหวัดตาก

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here