ตาก ร่วมมือ ร่วมใจ อนุรักษ์ผืนป่า

0

หน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร จัดกำลังพล เข้าร่วมพิธีบวชป่าในพื้นที่เขตอภัยทาน บ้านกล้อทอ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และรักษาผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการทั่วไปปกติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here