ตาก ฟินฟิน นักท่องเที่ยว มาพักแรม แห่ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง

9

นักท่องเที่ยวคึกคักเดินทางไปชมทะเลหมอก และถ่ายภาพกับพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ที่ยอดดอยหัวหมด อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เริ่มมีทะเลหมอกเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวันพร้อม ๆ กับนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเที่ยวกันมากขึ้นแล้วเช่นกัน

นักท่องเที่ยวได้เดินทางมารอพระอาทิตย์ขึ้นช่วงเช้า เดินทางมารอตั้งแต่ตี 5 บางคนนำเต็นท์มากางที่ยอดดอยเลยก็มี เพื่อเฝ้ารอชมทะเลหมอกที่ลอยมาใกล้ ๆ และชมแสงแรกของเช้าวันใหม่ เพื่อถ่ายภาพแสงแรกของวันใหม่ พบว่าวันนี้นักท่องเที่ยวได้เริ่มเดินทางมาเที่ยวที่อำเภออุ้มผางกันจำนวนมาก บรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคัก คาดว่าช่วงวันหยุดที่จะถึงนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมทะเลหมอกยอดดอยต่าง ๆ จำนวนมากขึ้นอย่างแน่นอน วันนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดอยหัวหมด มาจาก กรุงเทพมหานคร  และนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตาก นักท่องเที่ยว ได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ส่วนหนึ่งนักท่องเที่ยวนำเต้นท์ และเปล มาพัก บนยอดดอยหัวหมด เพื่อชมทะเลหมอก ชมพระอาทิตย์ แสงแรกที่อำเภออุ้มผาง ดอยหัวหมด ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตากและเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 4 ที่ผ่านมา เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางได้เปิด ให้เข้าชม ธรรมชาติ น้ำตกทีลอซู แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19โดยนักท่องเที่ยว จะต้องฉีดวัคซีน covid 19 จำนวน 2 เข็ม

นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไสรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือมีผลตรวจหาเชื้อแบบ RT- PCR หรือ ATK เป็นลบ ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง โดยการรับรองจาก สถานพยาบาล และแสดงหลักฐาน หรือเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าพื้นที่ จำกัดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 250 คนต่อช่วงเวลา และ จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลานชมน้ำตก 40 คนต่อช่วงเวลา รวมอยู่ใน 250 คนต่อช่วงเวลา

นายอัครเดช ปาอ้าย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง หมอก ทะเลหมอก ดอนหัวหมด อำเภออุ้มผาง จัวหวัดตากเริ่มออกมามากแล้ว  การเดินทาง ออกจาก ตัวอุ่มผางประมาณ 10 กิโลเมตรด้านซ้ายจะมีปลาย บอกทางเข้า ชมทะเลหมอกดอยหัวหมด จะมองเห็นทะเลหมอกตั้งแต่ช่วงระหว่าง 05.30 น ถึง07.30น. เพื่อชมทะเลหมอกและแสงแรกพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่อำเภออุ้มผาง และมีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพพระมหานคร ได้เดินทางมาเที่ยว ชมทะเลหมอก ยามเช้า ที่ดอยหัวหมด บอก ว่า ตนเองเดินทางมาจากกรุงเทพฯได้ดูในโซเชียลและ YouTube ทะเลหมอกสวยงามมาก ตัดสินใจมาดูของจริงและยอมรับว่า บรรยากาศ ดีมาก อากาศเย็นสบาย และ มีหมอกให้ชมในยามเช้า พร้อมทั้งเห็นตะวันขึ้นยามเช้าสวยงามมาก หลังจากกลับไปแล้วจะหาโอกาสมาเที่ยวอีก

การเที่ยวอุ้มผางในครั้งนี้ นอกจากชมทะเลหมอกยามเช้า ชมตะวัน  และแสงแรก ที่อำเภออุ้มผาง ยังเที่ยวชมธรรมชาติที่น้ำตกทีลอซู ล่องแพทางน้ำ ใช้เวลา ประมาณ  3  ช.ม. จะชมธรรมชาติ สองฝากฝั่ง ของน้ำแม่กลอง ป่าไม้นานาพันธุ์   ทีสวยงาม จะผ่าน น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง  บ่อน้ำร้อน  เป็นต้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่เขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้มผาง หมายเลขโทรศัพท์ 055 508780 หรือ 088 4275272 ททท. สำนักงานตาก FB: ททท. สำนักงานตาก 055514341-3 ประธานชมรมสงเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง0984561914

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ จ.ตาก รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here